Hyresgästföreningen Södermalm årsmöte 2023
Söndag 26 mars kl. 16.00

Registrering från kl. 15.30.
Lokal: Kroppens hus, entré E, Stadsgårdsterminalen (f.d. Birkaterminalen) nära Slussen, innan Fotografiska.
Från ca 17.30 till 18.30 finns möjlighet för mötesdeltagarna att få guidad visning och delta i någon aktivitet på Kroppens hus.
Kom annars i god tid och se utställningarna före mötet.
Vi bjuder på fika.

Kallelse årsmöte 2023 Södermalm »
Dagordning Södermalms årsmöte 2023 »

Årsmöteshandlingar:
Verksamhetsberättelse 2022 »
Revisionsberättelse 2022 »
Uttalande renovering »
Uttalande hotellifiering »

Allas lika rätt till ett tryggt boende är en folkhälsofråga!
Kroppens hus är en utforskande och öppen verksamhet som inleddes på Kulturhuset och sedan i höstas finns i den gamla tullen i Stadsgården.
En plats för möten och samtal kring konst, kroppen och folkhälsa på olika sätt. Målet är att tillsammans med besökarna fortsätta utveckla innehållet i delar av lokalerna. Här samarbetar vårdpersonal, konstnärer, gymnasieelever, patienter, skådespelare och forskare för att tillsammans skapa upplevelser och visa utställningar.
”Med konst kan vi berätta om medicin, kroppen och forskningsrön på ett mer lustfyllt sätt. Det är två världar man normalt inte tänker förenas” säger Anna Nordlander, infektionsläkare och initiativtagare.
Kroppens hus finansieras bland annat av Kulturrådet, Stockholms stad, privata stöd och volontärarbete och entrén är fri.
Mer info finns på Facebook och Instagram, sök på Kroppens Hus.

Årsmöte 2023