• Götgatan riktning mot globen
  • Åsögatan - Gamla bryggeriet
  • Vy från katarinabron, slussen
  • Slussen

Välkommen till vår nya hemsida

  • Vart vänder jag mig när jag har frågor om mitt boende?
  • Hur varmt/kallt skall det vara i bostaden?
  • Finns det någon som vet när jag kan få ett nytt badkar?
  • Har bostadsbolaget rätt att dra in sopnedkastet och ersätta det med ett gemensamt sopnedkst för hela huset?
  • Om jag tillhör kvarvarande hyresgäster i en nybildad bostadsrättsförening räcker det då att brf meddelar mig ny hyra?
  • Kan jag få tillgång till juridisk expertis?

Det finns ett oändligt antal olika situationer när en hyresgäst letar efter någon att rådfråga. Inom hyresgästföreningen finns det alltid någon som kan hjälpa Dig.

Det finns två sätt att få svar på olika frågor inom hyresgästområdet.

Det första är att titta bland namnen i styrelsen. Alla styrelsemedlemmar är redovisade med sin huvudsakliga arbetsuppgift inom styrelsen. Hittar Du ett namn som Du tror har sysslat med just det Du vill fråga om, så kontaktar Du vederbörande.

Det andra är att besöka Södermalmsavdelningens expedition som är öppen ett par timmar varje onsdag (kl 18.00- 20.00). Expeditionen är då bemannad, för att kunna svara på olika frågor - eller skicka Dig till en person med kännedom inom det frågeområde som Din fråga tillhör.

Vårt nyhetsbrev