Ordförande
Yngve Sundblad
Hornsgatan 58
118 21 Stockholm
E-post: kontakt@sodermalmsforeningen.se

Ledamöter

Eva Fee
Vice ordförande
Bostadspolitiskt ansvarig
Åsögatan 77
118 29 Stockholm

Bo Karlsson
Ekonomiansvarig
Webbansvarig
Blekingegatan 13C
118 56 Stockholm

Anne Mette Wennemo
Sekreterare
Bildningsansvarig
Blecktornsstigen 26
116 66 Stockholm

Agneta Liljesköld
Upprustningsansvarig
Förhandlingsansvarig
Bergsundstrand 9
117 37 Stockholm

Anders Ullholm
Ledamot
Skolgränd 2
118 24 Stockholm

Hikmet Hussain
Ledamot
Ringvägen 59
118 61 Stockholm

Ann-Louise Evre
Ledamot
Södermannagatan 57 K
116 66 Stockholm

Mats Brihage
Ledamot
Heliosgatan 25
120 61 Stockholm

Sara Jansson
Ledamot
Stora Nygatan 26, 3 tr
111 27 Stockholm

Charlotta Huldt
Ledamot
Varvsgatan 10 B
117 29 Stockholm

Gun Almryd
Ersättare
Bohusgatan 25
116 67 Stockholm

Arbetsutskottet består av: Yngve Sundblad, Eva Fee, Charlotta Huldt och Bo Karlsson