Ordförande
Lokalansvarig
Jan Ejme
Brännkyrkagatan 72
118 23 Stockholm
E-post: kontakt@sodermalmsforeningen.se

Ledamöter

Per Askebäck
Vice ordförande
Lokalansvarig
Blekingegatan 13 A
118 56 Stockholm
E-post: per.askeback@gmail.com

Bo Karlsson
Ekonomiansvarig
Webbansvarig
Blekingegatan 13C
118 56 Stockholm
E-post: bo.karlsson@bokar.se

Eva Rutensköld
Sekreterare
Remissansvarig
Drakenbergsgatan 53
117 41 Stockholm
E-post: eva_rutan@hotmail.com

Agneta Liljesköld
Upprustningsansvarig
Förhandlingsansvarig
Bergsundstrand 9
117 37 Stockholm
E-post: agnetalj@gmail.com

Eva Fee
Bostadspolitiskt ansvarig
Åsögatan 77
118 29 Stockholm
E-post: feeeva500@gmail.com

Anne Mette Wennemo
Bildningsansvarig
Blecktornsstigen 26
116 66 Stockholm
E-post: amwennemo@gmail.com

Anders Ullholm
Ledamot
Skolgränd 2
118 24 Stockholm
E-post: anders.ullholm@gmail.com

Yngve Sundblad
Upprustningsansvarig
Förhandlingsansvarig

Hornsgatan 58
118 21 Stockholm
E-post: y@kth.se

Karonina Berntsson
LH- och medlemsansvarig
Hornsgatan 56
118 21 Stockholm
E-post: karolina.berntsson@gmail.com

Nada Hellqvist
Ledamot
Katarina Bangata 51
116 39 Stockholm
E-post: nada.hellqvist@hotmail.com

Ann-Louise Evre
Ersättare
Södermannagatan 57 K
116 66 Stockholm
E-post: ann_louise_evre@hotmail.com

Hikmet Hussain
Ersättare
Ringvägen 59
118 61 Stockholm
E-post: hikmethussain02@yahoo.se

Lena Frick
Ersättare
Götgatan 21
116 46 Stockholm
E-post: nirvana1918@hotmail.com

Arbetsutskottet består av: Jan Ejme, Eva Rutensköld, Per Askebäck och Bo Karlsson