102 Piskan, Svenska Bostäder
Bengt Kjellander

103 Ormen Större, Svenska Bostäder
Karin Wahlgren

106 Tumstocken, Svenska Bostäder
Marianne Karlsson
info.tumstocken@gmail.com

107 Barnängen/Fikonet
Livia Johannesson

108 Pyramiden, Svenska Bostäder
Ruth Coleman

123 Utkiken, Svenska Bostäder
Martha Branting

124 Skinnarviken, Svenska Bostäder
Jan Ejme

133 Tången, Svenska Bostäder
Lena Karlsson

216 Draget, Familjebostäder
Anna Hedenberg

244 Flaggan 10, Familjebostäder
Ingeborg Granlund

252 Färdknäppen, Familjebostäder
Karin Ståhle

301 Bergsgruvan större 43, Stockholmshem
Susanne Pluhacek

302 Linjalen 8, Stockholmshem
Christina Nygren

311 Vattenpasset 10, Stockholmshem
Camilla Wiberg

312 Monumentet 32, Stockholmshem
Nathalie Parmegiani

315 Fyrspannet, Stockholmshem
Eili Hirdman

319 Svärdet, Stockholmshem
Claes Sjöberg

320 Skottet, Stockholmshem
Lotta Duhrin

334 Amforan, Stockholmshem
Farhang Mehrdust

339 Kryssningen, Stockholmshem
Suzanne Lassar

501 Barnängens gård, Stadsholmen
Helena Tivenius

523 Svalgången, Stadsholmen
Maria Fridh

533 Långholmen, Stadsholmen
Katarina Tell

534 Daedalus, Stadsholmen
Marie Hessle

600 Lampan, Arbetarbostadsfonden
Björn Wahlberg

706 Krukomakaren, bostadsrättsförening
Ingbritt Hellqvist

715 Själagården, Domkyrkoförsamlingen
Ulla Carlbaum

803 Metspöet 7, HSB
Sibille Attar

906 Försommaren, Waltull AB
Krister Håkansson

954 Sparren 10, HSB
Lea Ihanus

964 Kejsaren 18, M Johnzon & co, Stockholmia
Marina Fredriksson

976 Fabriken 25, Bergsundet Fabriken
Conny Lindström