Jaana Andersson
Sammankallande
Maria Skolgata 48A
118 53 Stockholm

Charlotta Huldt
Bondegatan 3C
116 23 Stockholm

Anders Ullholm
Skolgränd 2
118 24 Stockholm

Jan Ejme
Brännkyrkogatan 72
118 23 Stockholm