Hyresgästföreningen Södermalm årsmöte 2024
Tisdag 19 mars kl. 18:00

Registrering från kl. 17:30.
Lokal: Kristinehovs Malmgård, Kristinehovsgatan 2

Hur påverkar EU:s bostadspolitik Sverige?
Medverkande: Jytte Guteland, riksdagsledamot tidigare EU-parlamentariker

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas på plats samt
vara tillgängliga på föreningens hemsida en vecka före årsmötet.
Det går även att få dem skickade per e-post.

Utdelning av förtjänsttecken samt Södermalms pris till lokala
hyresgästföreningar samt ros- och rispris.

Lättare förtäring serveras.


Kallelse årsmöte 2024 Södermalm »

Årsmöteshandlingar:
Dagordning Södermalms årsmöte 2024 »
Verksamhetsberättelse 2023 »

Årsmöte 2024