Torsdagen 31 mars kl. 18.00-21.00
Registrering kl. 17.30-18.00
Lokal: Tellus fritidscenter, Lignagatan 8, Hornstull

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. Handlingar kommer att finnas på plats samt vara tillgängliga på föreningens hemsida en vecka före årsmötet. Det går även att få dem skickade per e-post.
 
Utdelning av förtjänsttecken samt Södermalms ros- och rispris.
Lättare förtäring serveras.
 
Nomineringar (förslag) på personer till de olika uppdragen lämnas senast den 17 mars
till valberedningen. Här kan du lämna dina förslag och se vilka uppdrag det gäller
https://link.webropol.com/s/uppdragsodermalm2022
 
Vid frågor kontakta valberedare Jaana Andersson, tel 070-747 60 53,
Peder Poulsen på tel 070-588 40 46 eller Paavo Bergman.

Årsmöte 2022