Nyheter

Hyrespressen 2-3 2020

Nytt nummer av Hyrespressen nr 2-3 2020

I detta nummer finns bland annat:

- Hotelllägenheter – den nya affärsidén

- Bostadspolitik och centralstyrning

- Återta beslutet att utesluta Kristoffer Lundberg

- Några viktiga bostadspolitiska frågor

- Bostäder som alla har råd med

- Marknadshyror för nyproduktion

- Upprustning, underhåll eller standardförbättring

- Krav i förhandlingarna med allmännyttan

- Brev från Södermalmsparkernas vänner

- Planärenden

- En Corona sveper över världen

Hyrespressen är medlemstidning för Hyresgästföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm

Numret hittar du under fliken Hyrespressen

Motverka segregationen

I Sverige ökar inkomstskillnaderna. Också segregationen ökar. Boende i bostadsrätt och äganderätt har mycket högre inkomster än de som bor i hyresrätt. Men också för hyresrätten finns krafter som vill öka hyresskillnaderna! Allmänna mål om att hyresrättens ska vara till för alla används som argument för att delar av hyresrätten ska få höga hyror och i praktiken utesluta stora delar av hushåll med måttliga inkomster.

I Stockholmsregionen ökar uppdelningen av de boende.

Segregation har stora negativa konsekvenser. Segregation kan leda till att boende i vissa hus och områden får ett sämre liv än andra. Segregation kan leda till dåliga kunskaper andras förutsättningar. Segregation kan leda till ökade motsättningar i samhället och ökande likgiltighet och bristande respekt för andras förutsättningar.

Vi måste nu få en politik som leder till integration istället för till segregation!

26 mars 2019

Hyresgästföreningen på Södermalm, årsmötet

Uttalande till stöd för Hyresgästföreningen i Väst och Angered

Södermalmsföreningen har skrivit brev till Förbundsstyrelsen

Södermalmsföreningen är djupt upprörda över Förbundsstyrelsens ränkspel gentemot Region Väst, Angeredsföreningen och ordförande Kristofer Lundberg.

Region Väst, Angeredsföreningen och Kristofer Lundberg har varit ett föredöme för Hyresgästföreningen de senaste åren.

Förbundsstyrelsen attacker mot dessa med ränkspel, hemliga utredningar, kraftiga attacker är inte acceptabla. Även om vi inte är förvånade med hänsyn till att liknande har varit legio de senaste 6 åren.

Förbundsstyrelsen har på dessa sätt hämmat och försvagat Hyresgästföreningen.

Södermalmsföreningen kräver:

Sätt stopp för Förbundsstyrelsens kampanjer mot Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Region Väst.

Gör Hyresgästföreningen till en kamporganisation.

Läs hela brevet till Förbundsstyrelsen här nedan:

Läs mer…

Lär av bostadspolitiken i Wien och Österrike!

I Österrike finns en bostadspolitik inriktad på att ge ett bra boende för alla. Österrikiska staten ger subventioner inriktade på ett bra boende särskilt för hushåll med måttliga inkomster och särskilt till boende med hyresrätt och kooperation utan vinstintressen.

I Sverige finns ingen bostadspolitik inriktad på ett bra boende för alla. Svenska staten ger genom ränteavdragen och rotbidragen ett stort stöd till ägarbostäder av olika former som framför allt bebos av välbeställda hushåll. Staten har också stött ockerhyrorna i andrahandsuthyrningen. Statens stöd till bostadssektorn är större i Sverige än i Österrike

I Wien ger staden stöd till bostadsbyggandet och särskilt för att ge bostäder med måttliga boendekostnader.

I Stockholm används bostadssektorn som en inkomstkälla. Staden kräver att de kommunala bostadsbolagen ska gå med hög vinst, minst 15 procent av hyrorna, kräver höga hyror i nyproduktionen och vid upprustning, staden kräver höga tomträttsavgälder och säljer mark till högstbjudande och driver upp både priser och hyror. Staden agerar för att sälja allmännyttan för att kunna finansiera kommunal verksamhet som ska betalas av alla inte bara av hyresgäster.

Vi kräver en ny bostadspolitik i Sverige och i Stockholm. Politiken måste leda till goda bostadsförhållanden med särskild inriktning på hushåll med måttliga inkomster. Staten ska garantera finansiering av nya bostäder. Skatterna och andra förutsättningar för upplåtelseformerna ska vara lika. Men det behövs också regleringar av hyresmarknaden på liknande sätt som i Wien.

I Stockholm måste vinstkraven på de kommunala bostadsbolagen bort. Omvandlingarna och utförsäljningarna av allmännyttan måste stoppas. Staden ska tillhandahålla mark och ställa villkor för ett stort byggande till rimliga priser och hyror istället för till spekulation och höga fastighetsvinster. De orimliga vinstkraven på nya hyreslägenheter måste bort. Nya regler för upprustning måste fram.

En ny bostadspolitik i Sverige och i Stockholm är möjlig.

Södermalm 26 mars 2019

Hyresgästföreningen på Södermalm, årsmötet

Hyrespressen nr 1 2020

 • Hot om sämre bomiljöer
 • Hyror vid nyproduktion och upprustning:
 • Vart är vi på väg, kan utvecklingen brytas?
 • Avsättningarna i Göteborg ingår i ett farligt mönster.
 • Hyresförhandlingarna i privatnyttan.
 • Rapport om hyresgästernas ekonomi helt missvisande.
 • Stockholmshyra = hyreshöjningar.
 • ”Glädjefonden”.
 • Kvarteret Plankan, en pågående skandal!
 • En liten bok om…
 • Hyresgästföreningarna i Stockholm behöver ett bostadspolitiskt program!
 • Många förslag på nya hus på gårdar på Norrmalm.
 • Tomas tipsar 1
 • Anmäl Hotellifiering!
 • Mest smålägenheter byggs.
 • Kvarteret med Sturegallerian under tuff omvandling.
 • Nybyggnad och tillbyggnad på fastigheten Genua 1,
 • Sandhamnsgatan 58–62, Gärdet.
 • Stora problem i Dykärret 29 med Familjebostäder.
 • Bygga i staden.
 • Stadsplaneringen på Södermalm.
 • VARNING! Upprustning.
 • Årsmötesinbjudningar
 • Demonstration den 18 april.

Bostadspolitiska samtal

Hyresgästföreningen på Södermalm ordnar bostadspolitiska samtal sista torsdagen i varje månad, i april blir det dock den 23 april istället för på valborgsmässoafton. 30 januari, 27 februari, 26 mars, 23 april och 28 maj. Alltid på  Krukmakargatan 6 klockan 18-20.30

30 januari: Vilken bostadspolitik ska vi ha i Stockholm?

Kommande ämnen. Upprustning till döds, Stockholmshyra, nyproduktionshyror, utemijlö och plats för grönt, lek, barnstugor och skola.

Information om inställt Årsmöte den 31 mars 2020

Södermalmsföreningen avser följa förbundsstyrelsens rekommendation,
att med anledning av coronavirus Covid-19,
ställa in Årsmötet den 31 mars 2020 och senarelägga detta.
Nytt datum ej fastställt. Föreningen ber få återkomma i god tid innan. Kallelse kommer utsändas.
Föreningen beklagar de obehag som eventuellt uppkommit.
Vidare information finns på föreningens hemsida: sodermalmsforeningen.se

Stockholm 2020-03-18

Med vänlig hälsning

Jan Ejme
Ordförande Södermalm

Hyrespressen nummer 4 2019

Läs om

 • - Renovräkning i Svenska Bostäder, i Folksam och i Gusto.
 • - Stor uppslutning på Tala om din bostad.
 • - Hyreshöjningar, varför då.
 • - Bostadspolitik i Sverige och i Österrike.
 • - Öppet brev från hyresgästerna i kvarteret Plankan.
 • - Linjalens femtioårsjubileum.
 • - Filmen Push.
 • - Upp till försvar för Stockholms parker.
 • - Plan- och byggärenden.
 • - Kampanj. 18 april 2020 protestdag.
 • - Vad är marknadshyra?
 • - När Svenska Bostäder sålde, blev det en cirkus av ägarbyten
 • - Gränden i Sabbatsberg, ett skandalbygge
 • - Ris- och Rospris, utdelade av Södermalmsföreningen