Nyheter

Uttalande till stöd för Hyresgästföreningen i Väst och Angered

Södermalmsföreningen har skrivit brev till Förbundsstyrelsen

Södermalmsföreningen är djupt upprörda över Förbundsstyrelsens ränkspel gentemot Region Väst, Angeredsföreningen och ordförande Kristofer Lundberg.

Region Väst, Angeredsföreningen och Kristofer Lundberg har varit ett föredöme för Hyresgästföreningen de senaste åren.

Förbundsstyrelsen attacker mot dessa med ränkspel, hemliga utredningar, kraftiga attacker är inte acceptabla. Även om vi inte är förvånade med hänsyn till att liknande har varit legio de senaste 6 åren.

Förbundsstyrelsen har på dessa sätt hämmat och försvagat Hyresgästföreningen.

Södermalmsföreningen kräver:

Sätt stopp för Förbundsstyrelsens kampanjer mot Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Region Väst.

Gör Hyresgästföreningen till en kamporganisation.

Läs hela brevet till Förbundsstyrelsen här nedan:

Till Förbundsstyrelsen för Hyresgästföreningen

Sätt stopp för ränkspelet mot Hyresgästföreningen Region Väst,

Angeredsföreningen och mot ordföranden Kristofer Lundberg

Hyresgästföreningen för Region Väst och Angeredsföreningen i nordöstra Göteborg har de senaste åren varit framstående inom Hyresgäströrelsen. De har lyckats samla stora mängder hyresgäster, de har genomfört ett mycket stort antal aktiviteter, de har blivit en kraft att räkna med i Göteborgsregionen. Dessutom med ett stort medialt genomslag.

Föreningen för Region Väst har blivit en inspirationskälla för många andra och effektivt drivit på för en gemensam hyresgästmanifestation – som coronan nu har skjutit framåt i tiden.

Vi som har haft möjlighet att ta del av Hyresgästföreningen för Angereds verksamhetsberättelse kan konstatera att de med säkerhet är en av de mest framgångsrika hyresgästföreningarna i hela Sverige. Dessutom i ett område som är rätt svårarbetat ur hyresgästföreningssynvinkel med hänsyn till stort antal språk och etniciteter.

Framgångarna i Region Väst och i Angered är givetvis ett lagarbete. Men det är tveklöst så att ordföranden för Väst och för Angered – Kristofer Lundberg – har varit en mycket viktig förutsättning för att få fart på det gemensamma arbetet.

Från Hyresgästföreningens förbundsstyrelse har nu satts igång ett riktigt stadgevidrigt ränkspel. Man verkar för att få bort Kristofer Lundberg som ordförande och ur styrelserna och man verkar helt tydligt för att få honom suspenderad eller utesluten.

Förbundsstyrelsen hävdar ekonomiska felaktigheter, har gjort en hemlig (!) utredning och utifrån detta tar man till stora ord om brott mot stadga, riktlinjer, styrdokument och principer. Den enda sakupplysningen är ett underskott i Angeredsföreningen.

Angeredsföreningen, som upptäckte att det fanns problem, men inte fick någon som helst hjälp av tjänstemannakontoret i Region Väst, har gjort en egen utredning. Den är offentlig. De konstaterar att de fått en större mängd fakturor från ett annonsföretag, för annonser som inte varit beställda. Angeredsföreningen har polisanmält detta.

Den 25 mars höll Angeredsföreningen årsmöte, fick full information, gav styrelsen ansvarsfrihet och återvalde enhälligt Kristofer Lundberg.

Det är tydligt att förbundsstyrelsens agerande är direkt riktat mot Kristofer Lundberg och att man är rädd för det förtroende han har bland medlemmarna.

Den andra april återinsatte förbundsstyrelsen Regionstyrelsen för Väst, utom Kristofer Lundberg och ytterligare en ledamot (stadgevidrigt) och utsåg på egen hand en ordförande (stadgevidrigt). Förbundsstyrelsen försöker splittra Regionstyrelsen i väst!

Dessa ageranden är inte acceptabla. Förbundsstyrelsen ska värna om verksamheten och värna om de förtroendevalda. Det är inte acceptabelt att förbundsstyrelsen med hemliga utredningar ägnar sig åt felsökeri, för att sedan trumma på med stora ord vare sig det är fråga om riktiga felaktigheter eller bara påhitt. Det är inte acceptabelt att förbundsstyrelsen agerar partipolitiskt. Det är inte acceptabelt att förbundsstyrelsen försöker kväsa verksamhet för att själv försöka framstå i bättre dager.

Förbundsstyrelsens agerande förvånar inte, det har varit legio de senaste sex åren. Den ena interna kampanjen efter den andra har förts mot de mest aktiva förtroendevalda och har följts av suspenderingar och uteslutningar. Förfarandet har genomgående varit hemliga utredningar, påståenden om falska eller verkliga småfel. Utredningar som varit hemliga såväl för de anklagade som för medlemmarna!

Offentliggör omedelbart utredningen om Angeredsföreningens och region västs ekonomi.

Förbundsstyrelsen har på dessa sätt hämmat och försvagat Hyresgäströrelsen. Det har lett till ett stora interna diskussioner och stort internt arbete som hellre skulle ha använts till bostadspolitik, hyrespolitik och stärkt organisa-tion. Alltför många medlemmar reagerar negativt på det agerande som hitintills uppvisats bak lykta dörrar.

Förbundsstyrelsen har inte haft varken hyresgästernas eller Hyresgästföreningens bästa framför ögonen utan istället styrts av egna maktsträvanden.

Sätt stopp för förbundsstyrelsens kampanjer mot Kristofer Lundberg, Angeredsföreningen och Region Väst.

Gör Hyresgästföreningen till en kamporganisation.

Stockholm den 4 april 2020

Hyresgästföreningen på Södermalm, styrelsen

Jan Ejme, ordförande