Nyheter

Rapport från bostadspolitisk dag 24/3

I lördags den 24 mars ordnade Hyresgästföreningen på Södermalm en Bostadspolitisk dag tillsammans med ABF. Som en grund fanns bland annat Södermalmsföreningens bostadspolitiska program för Stockholm, som bifogas.

På förmiddagen gav Anders Gullberg en historia över de viktigaste bostadspolitiska förändringarna de senaste decennierna.

Därefter gav Anna Granath-Hansson en rapport om hur man gör i andra länder i Europa, med fokus på hur man gör bättre än i Sverige.

Sven Bergenstråhle likviderade en lång rad myter om hyresgästerna. Som att hyresgästerna bor stort, har höga inkomster, flyttar sällan som vi hör i den bostadspolitiska debatten.

På eftermiddagen var det dags för debatt mellan hyresgästerna och sex av partierna från Stockholms stadshus.Det blev en bra debatt, där partierna fick berätta varför en hyresgäst i Stockholm ska rösta på respektive parti. Därefter handlade mycket av debatten om kommunens riktlinjer för de kommunala bostadsbolagen och om den missgynnade hyresrätten när det gäller skatter, ränteavdrag, ROT med mera. Jag tror att partierna fick med sig att det är dags att tänka över hyrorna som blir efter de politiska kraven på höga vinster för allmännyttan, de skyhöga kraven på höga vinster för nybyggda hus, kommunens markpolitik och tomträttsavgälder samt ombyggnaderna (av hyran). En intressant del av debatten var också hur man såg på kooperativ hyresrätt som alternativ. Fast ett av partierna berättade att man funderade på om ett av bolagen skulle säljas om de fick majoritet efter valet.

Nedan finns länk till material från dagen så som föreläsnings bilder detta kommer läggas ut efter hand att vi får det tillhanda