Nyheter

Motverka segregationen

I Sverige ökar inkomstskillnaderna. Också segregationen ökar. Boende i bostadsrätt och äganderätt har mycket högre inkomster än de som bor i hyresrätt. Men också för hyresrätten finns krafter som vill öka hyresskillnaderna! Allmänna mål om att hyresrättens ska vara till för alla används som argument för att delar av hyresrätten ska få höga hyror och i praktiken utesluta stora delar av hushåll med måttliga inkomster.

I Stockholmsregionen ökar uppdelningen av de boende.

Segregation har stora negativa konsekvenser. Segregation kan leda till att boende i vissa hus och områden får ett sämre liv än andra. Segregation kan leda till dåliga kunskaper andras förutsättningar. Segregation kan leda till ökade motsättningar i samhället och ökande likgiltighet och bristande respekt för andras förutsättningar.

Vi måste nu få en politik som leder till integration istället för till segregation!

26 mars 2019

Hyresgästföreningen på Södermalm, årsmötet