Nyheter

Lär av bostadspolitiken i Wien och Österrike!

I Österrike finns en bostadspolitik inriktad på att ge ett bra boende för alla. Österrikiska staten ger subventioner inriktade på ett bra boende särskilt för hushåll med måttliga inkomster och särskilt till boende med hyresrätt och kooperation utan vinstintressen.

I Sverige finns ingen bostadspolitik inriktad på ett bra boende för alla. Svenska staten ger genom ränteavdragen och rotbidragen ett stort stöd till ägarbostäder av olika former som framför allt bebos av välbeställda hushåll. Staten har också stött ockerhyrorna i andrahandsuthyrningen. Statens stöd till bostadssektorn är större i Sverige än i Österrike

I Wien ger staden stöd till bostadsbyggandet och särskilt för att ge bostäder med måttliga boendekostnader.

I Stockholm används bostadssektorn som en inkomstkälla. Staden kräver att de kommunala bostadsbolagen ska gå med hög vinst, minst 15 procent av hyrorna, kräver höga hyror i nyproduktionen och vid upprustning, staden kräver höga tomträttsavgälder och säljer mark till högstbjudande och driver upp både priser och hyror. Staden agerar för att sälja allmännyttan för att kunna finansiera kommunal verksamhet som ska betalas av alla inte bara av hyresgäster.

Vi kräver en ny bostadspolitik i Sverige och i Stockholm. Politiken måste leda till goda bostadsförhållanden med särskild inriktning på hushåll med måttliga inkomster. Staten ska garantera finansiering av nya bostäder. Skatterna och andra förutsättningar för upplåtelseformerna ska vara lika. Men det behövs också regleringar av hyresmarknaden på liknande sätt som i Wien.

I Stockholm måste vinstkraven på de kommunala bostadsbolagen bort. Omvandlingarna och utförsäljningarna av allmännyttan måste stoppas. Staden ska tillhandahålla mark och ställa villkor för ett stort byggande till rimliga priser och hyror istället för till spekulation och höga fastighetsvinster. De orimliga vinstkraven på nya hyreslägenheter måste bort. Nya regler för upprustning måste fram.

En ny bostadspolitik i Sverige och i Stockholm är möjlig.

Södermalm 26 mars 2019

Hyresgästföreningen på Södermalm, årsmötet