Nyheter

Information om inställt Årsmöte den 31 mars 2020

Södermalmsföreningen avser följa förbundsstyrelsens rekommendation,
att med anledning av coronavirus Covid-19,
ställa in Årsmötet den 31 mars 2020 och senarelägga detta.
Nytt datum ej fastställt. Föreningen ber få återkomma i god tid innan. Kallelse kommer utsändas.
Föreningen beklagar de obehag som eventuellt uppkommit.
Vidare information finns på föreningens hemsida: sodermalmsforeningen.se

Stockholm 2020-03-18

Med vänlig hälsning

Jan Ejme
Ordförande Södermalm