Nyheter

Hyrespressen nummer 4 2019

Läs om

 • - Renovräkning i Svenska Bostäder, i Folksam och i Gusto.
 • - Stor uppslutning på Tala om din bostad.
 • - Hyreshöjningar, varför då.
 • - Bostadspolitik i Sverige och i Österrike.
 • - Öppet brev från hyresgästerna i kvarteret Plankan.
 • - Linjalens femtioårsjubileum.
 • - Filmen Push.
 • - Upp till försvar för Stockholms parker.
 • - Plan- och byggärenden.
 • - Kampanj. 18 april 2020 protestdag.
 • - Vad är marknadshyra?
 • - När Svenska Bostäder sålde, blev det en cirkus av ägarbyten
 • - Gränden i Sabbatsberg, ett skandalbygge
 • - Ris- och Rospris, utdelade av Södermalmsföreningen