Nyheter

Heldag om bostads-och hyrespolitik i Stockholm

Tid: Lördag 24:e mars 2018
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen
Arrangör: Hyresgästföreningen Södermalm

Program:


Offentliga föredrag: kl. 10.00 –12.30.

 

Bostadspolitisk debatt: kl. 13.30 –15.30.

Myt och verklighet om boende och byggande
Tre forskare med bakgrund samhällsvetenskap och fastighetsekonomi kommer att belysa frågor som berör allt från hyra till byggkostnader, rörlighet, nyttan med allmännyttan och bostadens roll i välfärdssamhället.

Medverkande:

Anders Gullberg, Docent. Urbanforskare, knuten till fo.programmet Mistra-SAMS, KTH. Anna Granath-Hansson, Teknologie doktor, forskare vid KTH.Sven Bergenstråhle, Boendeforskare. Konsult, Bo-analys,

Samtalsledare:
Paavo Bergman, Professor em. och ordf. HGF Södermalm

Bostadspolitisk debatt

De politiska partierna med plats i Stadshuset skickar representanter till en avslutande debatt om hyra, bostad, byggande och planering. De deltagande politikerna möter en frågepanel med välkända företrädare för hyresgästintresset i Stockholm. Innan debatten startar ges varje politiker ett par minuter till att plädera för varför hyresgäster i innerstaden, ska rösta på
just deras parti.

 

Medverkande politiker:
Företrädare för (S), (V), (FI), (Mp) och (L), (C).

 

Frågepanel:
Jaana Andersson, Ragnar von Malmborg, Yngve Sundblad och Stig Tegle

Hjärtligt välkomna!

Södermalms hyresgästförening
Paavo Bergman, ordförande för Hyresgästföreningen på Södermalm,
kontakt@sodermalmsforeningen, 070-686 62 78