xxxxxxxxxxxxxxx

Uttalanden

       
   

Södermalmsföreningen

(2017-01-03)

 Till_Forvaltningsratten_i_Stockholm.pdf
       
    Årsötet 2016-03-30

Uttalande_nyproduktion.pdf

Uttalande_upprustning_2016.pdf

       
       
   

Årsmötet 2015-03-25

ArsmoteBil1_20150325.doc

ArsmoteBil2_20150325.doc

       
       
       
   

Södermalmsföreningen

2014-03-27

Rimlig_upprustning2.pdf

Bort_med_vinsterna3.pdf

       
   

Södermalmsföreningen

2013-09-18

Angående hyresförhandlingarna 2014
       
   

Södermalmsföreningen

2013-03-20

Höga vinster och höga hyror i de kommunala bostadsbolagen, 2013-03-20


    Södermalmsföreningen
2011-10-22

Oansvariga vinst- och hyreshöjningskrav tvingar fram segregerat boende på Södermalm
De kommunala bostadsbolagen har nu framfört sina hyresönskemål. Upp till 6,9 procents höjningar av hyrorna. Det skulle innebära en kraftigt sänkt levnadsstandard för hyresgästerna som i genomsnitt har låga inkomster. En Stockholmsmodell för hyressättning har presenterats. Den skulle innebära rimligare hyror utifrån hyresgästernas värderingar. Men resultatet är absurt och har mycket lite med hyresgästernas värderingar att göra.

Hyresgästerna på Södermalm har, tvärtemot vad som ofta påstås, i snitt 25 procent lägre inkomster än genomsnittsinkomsterna för alla boende i Stockholm. Ändå tycks de kommunala bolagen anse att det är en grupp som kan klämmas åt! Bolagen har de senaste åren redovisat mycket höga vinster, även när man bortser från försäljningsvinster. Långt högre vinster än vad som är rimligt och acceptabelt. Ska hyresrätten kunna försvaras krävs bostadsbolag som ser till hyresgästernas långsiktiga bästa, istället för att vara vinstmaskiner. Redan idag ligger innerstadshyrorna 23% högre, medans ytterstadsbor endast är beredda att betala mellan 4-9% högre hyra för att bo i innerstaden. att då kräva att hyrorna höjs 4 gånger mer på Södermalm än i ytterstaden är oacceptabelt.

Vi vill

  • Att de kommunala bostadsbolagen ser till hyresgästernas bästa!
  • Att de kommunala bostadsbolagen skär ner sin vinsthunger!
  • Att de kommunala bostadsbolagen uppfyller bostadförsörjningslagen!
  • Att all hyressättning i innerstaden ser till både innerstadens fördelar och nackdelar! 


    xxxxxxxxxxx

 Hyresgästföreningen på Södermalm, styrelsen

- - -

       
   

Södermalmsföreningen

2012-01-30

Vi är upprörda över hur innerstadens hyresgäster behandlas i hyresförhandlingarna!

 

Återigen har innerstadshyrorna höjts extra! Som flera år i rad har våra hyresförhandlare smugit in en extrahöjning för innerstaden på ett sådant sätt så att den inte kunnat avvisas. Uppenbarligen finns en hemlig agenda som innebär att vi ska ha allt större hyresskillnader. Och innerstadens hyresgäster tycks vara ett lovligt byte! Och det tycks vara helt OK att spela ut olika hyresgästgrupper mot varandra.

 

I svenska Bostäder är nu skillnaderna mellan innerstadshyror och ytterstadshyror nästan 30 procent. Och i förhållande till vissa ytterstadsområden är skillnaden nästan 40 procent.

 

Det finns inga som helst skäl till dessa hyresskillnader. När hyresgäster tillfrågas är de i genomsnitt beredda att betala 4-5 procent högra hyror för innerstadsbostad. När alla boende tillfrågas vill en stor majoritet bo i förort. I innerstaden dominerar yngre boende. Merparten av dem flyttar när de blir barnfamilj.

 

I innerstaden liksom i ytterstaden finns vissa fördelar och vissa nackdelar. De är olika men det är inte på något sätt så att det är fler fördelar i innerstad.

 

Hyrorna i innerstaden är nu så höga så att merparten av ensamhushållen, låginkomsthushållen och äldrehushållen har stora problem och har fått en låg levnadsstandard. Detta är inte rimligt. Höga innerstadshyror har drivits fram från fastighetsägarhåll som sett en möjlighet att öka sina vinster. Och med svepande och lösligt tal har delar av hyresgästföreningen lurats att spela med.

 

Vi accepterar inte längre denna orättvisa och förödande försämring av våra levnads villkor.


Vi accepterar inte att innerstadens hyresgäster ska betala ett högt pris för att vissa fastighetsägare ska gynnas.

 

Hyresgästföreningarna på Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och östermalm.

 

Lena Berg, Beatrice ericsson, Fredric Ericsson, Gunvor Åkerblom

 

Uttalandet infört i Hyrespressen nr 1/2012

- - -

     

 

       
     

Denna sida skapades: 2011-10-29

Denna sida uppdaterades: 2017-01-03

 
stäng