xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Statistik

 

Behovet av statistik är växlande. Ibland är det mycket användbart för att till exempel redovisa ett utgångsläge en diskussion. Ibland väcker det enbart skratt hos samtalspartnern, eftersom det vanliga uttrycket är "med statistik kan man ju bevisa vad som helst – det vet ju ALLA!"

 

Södermalmsföreningen vill endast peka på ett ställe av flera där Du kan hitta för Din stadsdel användbar statistik. Statistik från USK (Sweco förvärvade Stockholms Stads Utrednings- och Statistikkontor, USK, den 15 april 2011), uskab.se.

 

 

  USK_START.png

 

 

Detta institut presenterade (2011-06-09) sin Befolkningsprognos för perioden 2011-2012.

Vi valde några exempel under rubriken "Bostäder och bostadsbyggande". Vi har dessutom valt statistik som visar utvecklingen över en längre tidperiod.

 

  USK_START1.png
  USK, Sid 76
  USK_START2.png
  USK, sid 77
  USK_START3.png
  Den mesta statistiken är hämtad från punkt 1 Områdesfakta
  USK_START4.png
 


Andelen personer äldre än 16 år med en årsinkomst på

 

A

360 000 tkr -                 2009     30,6 %

360 000 tkr -                 1995       5,4%

 

120 000-240 000 tkr       2009     21,8%

120 000-240 000 tkr       1995     36,0%

 

B

360 000 tkr -                 2009     30,6%

360 000 tkr -                 2006     23,0%

 

120 000-240 000 tkr       2009     21,8%

120 000-240 000 tkr       2006     26,8%

   
 

 

 

 

Denna sida skapades: 2011-10-29

 

 
stäng