Välkommen till


Hyresgästföreningen - Södermalm

 

Så här når du oss 

Besök: Krukmakargatan 6

SE-118 51 Stockholm

Telefon: 0793-40 76 25

 

Expedition öppen: Onsdag 18 - 20               

Hemsida:

www.sodermalmsforeningen.se

 

Mail:

kontakt@sodermalmsforeningen.se

 

Välkomna!

 

Hyresgästföreningen huvudväxel: 0771- 443 443

                    


Tobaksmonopolet

(2016-10-13)

Ugglan Större 2

(2017-02-27)

Senaste numren av

Hyrespressen nr 1 2018

Politikersoppa

När styrelsen träffade lokal- politiker för diskussioner om "att hyra mm" bjöd styrelsen på soppa och smörgås. Vi har beslutat att lägga ut recepten:

Zucchini-broccoli-soppa

Alibaba-soppa

Vi finns på Facebook:

 

Läs om vår målsättning

 

Kort beskrivning av hyresgäströrelsens organisation

 

 

 Andel hyresrätter mm

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


2019-03-26


Södermalmsföreningens Årsmöte är tisdagen den 26 mars 2019 kl 18-21          i Maria Magdalena Församlingslokal på Ragvaldsgatan 10, Sth.


2019-01-01


Hyresgästföreningen - Södermalm önskar alla medlemmar:

ETT GOTT NYTT ÅR 2019 ! ! !


2018-10-10


LH/HO konferens allmänyttan = LH-styrelser (hela) eventuella husombud, samrådsgrupper, delegater från Södermalm i förhandlingsdelegationerna och ersättare i allmänyttan inkl Micasa. Därtill Södermalms styrelse, Jaana Andersson i regionstyrelsen, Södermalms revisorer och Södermalms valberedning.


2018-06-14


Expeditionen på Krukmakargatan 6 håller SOMMARSTÄNGT 20 juni - 20 augusti 2018

 

Vid akuta frågor kontakt: kontakt@sodermalmsavdelningen.se


2018-04-18 


Årsmötet 28/3  förlöpte väl förutom att de var en man där som olovligt filmade mötet. 

 

Till ny ordförande valdes Jan Ejme och en styrelse valdes. Ris och ros pris delades ut. Mötet antog en del uttalande  

  

Årsmötesprotokoll finns här 

 

Rospriset gick till ledande personer för hyrespressen 

motivation  finns här: Rospris_Bror.pdfRos_Jan_S.pdf och Ros_ragnar.pdf

 

Rispriset gick till oss själv i hyregästföreningen nämligen till vårt  vårat eget förbunds ledning . Motivation finns här: Rispris_2018.pdf 

 

Antagna uttalnden finns här:Uttalande_riksforbundet_HGF.pdfUttalande_mot_uteslutning_HGF.pdf

 ochUttalande_allmannyttan.pdf


2018-03-28 


Rapport från bostadspolitisk dag 24/3  


I lördags den 24 mars ordnade Hyresgästföreningen på Södermalm en Bostadspolitisk dag tillsammans med ABF. Som en grund fanns bland annat Södermalmsföreningens bostadspolitiska program för Stockholm, som bifogas.

 

På förmiddagen gav Anders Gullberg en historia över de viktigaste bostadspolitiska förändringarna de senaste decennierna.

Därefter gav Anna Granath-Hansson en rapport om hur man gör i andra länder i Europa, med fokus på hur man gör bättre än i Sverige.

Sven Bergenstråhle likviderade en lång rad myter om hyresgästerna. Som att hyresgästerna bor stort, har höga inkomster, flyttar sällan som vi hör i den bostadspolitiska debatten.

 

På eftermiddagen var det dags för debatt mellan hyresgästerna och sex av partierna från Stockholms stadshus.Det blev en bra debatt, där partierna fick berätta varför en hyresgäst i Stockholm ska rösta på respektive parti. Därefter handlade mycket av debatten om kommunens riktlinjer för de kommunala bostadsbolagen och om den missgynnade hyresrätten när det gäller skatter, ränteavdrag, ROT med mera. Jag tror att partierna fick med sig att det är dags att tänka över hyrorna som blir efter de politiska kraven på höga vinster för allmännyttan, de skyhöga kraven på höga vinster för nybyggda hus, kommunens markpolitik och tomträttsavgälder samt ombyggnaderna (av hyran). En intressant del av debatten var också hur man såg på kooperativ hyresrätt som alternativ. Fast ett av partierna berättade att man funderade på om ett av bolagen skulle säljas om de fick majoritet efter valet.

 

 

 

Nedan finns länk till material från dagen så som föreläsnings bilder detta kommer läggas ut efter han att vi får det tillhanda 

 

Bostadspolitik_for_Stockholm_mars_2018.pdf detta är det bostadspolitiska program som vi antagit i Södermalmsstyrelse


2018-03-07 

Heldag om bostads-och hyrespolitik i Stockholm

Tid: Lördag 24:e mars 2018

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Z-salen

Arrangör: Hyresgästföreningen Södermalm

Program:


Offentliga föredrag: kl. 10.00 –12.30.


Bostadspolitisk debatt: kl. 13.30 –15.30.

 

Myt och verklighet om boende och byggande
Tre forskare med bakgrund samhällsvetenskap och fastighetsekonomi kommer att belysa frågor som berör allt från hyra till byggkostnader, rörlighet, nyttan med allmännyttan och bostadens roll i välfärdssamhället.

 

Medverkande:

Anders Gullberg, Docent. Urbanforskare, knuten till fo.programmet Mistra-SAMS, KTH. Anna Granath-Hansson, Teknologie doktor, forskare vid KTH.Sven Bergenstråhle, Boendeforskare. Konsult, Bo-analys,

 

Samtalsledare:
Paavo Bergman, Professor em. och ordf. HGF Södermalm

 

Bostadspolitisk debatt

De politiska partierna med plats i Stadshuset skickar representanter till en avslutande debatt om hyra, bostad, byggande och planering. De deltagande politikerna möter en frågepanel med välkända företrädare för hyresgästintresset i Stockholm. Innan debatten startar ges varje politiker ett par minuter till att plädera för varför hyresgäster i innerstaden, ska rösta på
just deras parti.


Medverkande politiker:
Företrädare för (S), (V), (FI), (Mp) och (L), (C).


Frågepanel:
Jaana Andersson, Ragnar von Malmborg, Yngve Sundblad och Stig Tegle

 

Hjärtligt välkomna!

Södermalms hyresgästförening
Paavo Bergman, ordförande för Hyresgästföreningen på Södermalm,
kontakt@sodermalmsforeningen, 070-686 62 78Fri entre! Platsbokning: https://simplesignup.se/event/129210


Länk till reklam blad för detta skriv ut och klistra upp Bostadsdebatt_6_002.pdf2018-03-05 

 

Senaste nummret av  hyrespressen finns nu ute länk i vänster spalten. Hyrespressen 1 2018

 

 

Årsmöte hyresgästföreningen Södermalm

28/3  Kl: 18:00

Vi hoppas att alla medlemmar på Söder kommer. Utnyttja er chans till att göra er röst hörd. 

Nominera kandidater i era LH till Södermalmsstyrelse, hyresdelegationer och regionfullmäktige. 


Plats: Maria Magdalena församlingssal,
Ragvaldsgatan, (nära hörnet av S:t Paulsgatan)

Aktiva medlemmar kan påverka och behövs för att bibehålla demokratin i hyresgästföreningen.


2018-01-08

 

Ansök om Hyresgästmedel 2018 


De LH som söker medel från allmänyttan ska skicka verksamhetsplan och bomötesprotokoll  som underlag för utbetalning i bifogat svarskuvert till boutvecklingsenheten på respektive bostadsbolag snarast.


Till alla LH med privat fastighetsägare
Varje år kan de lokala hyresgästföreningarna ansöka om bidrag för sin
verksamhet. En del avser det som kallas stadgebunden verksamhet, dvs. kostnader för att hålla igång verksamheten. Det kan handla om allt från förtäring vid styrelsemötena (typ kaffe och bullar) till sådant som lokalhyra
för medlemsmöten liksom fika. Papper och kopieringskostnader är också
kostnader för stadgebunden verksamhet.

En annan kostnad som en LH kan söka pengar för är trivselverksamhet, typ
gårdsfest eller liknande.

Sedan hösten 2017 betalar HGF centralt endast ut pengar till den stadgebundna verksamheten. Och Södermalmsföreningen kan bevilja medel till trivselskapande åtgärder.
Ni kan använda samma blankett för båda delarna av aktiviteter.

Välkomna med era ansökningar!
Frågor besvaras enklast via mejl: kontakt@sodermalmsforeningen

 

Blankett finns här:  Verksamhetsplan_2018hyresgastmedel_SH.doc2018-01-04

 

Vi är djupt upprörda över hur Greger Björkegren har behandlats av Hyresgästföreningens ledning.

 

Vi kommer därför att starta en stödorganisation för Greger Björkegren.

 

Att tingsrätten inte ansett sig kunna behandla Gregers ärende tolkar vi som att tingsrätten anser att det ska medlemmarna göra.

 

Det behövs också ett stort arbete för att få en organisation som tar ansvar och arbetar efter demokratiska principer.

 

Följande uttalande antogs på ett möte med styrelserepresentanter från hyresgästföreningarna på Bromma-Ekerö, Norrmalm, Södermalm och Östermalm :

 

 

" Vi startar nu en stödorganisation för Greger Björkegren fd ordförande för Hyresgästföreningen Region Stockholm

 

Greger Björkegren har utsattas för motbjudande intriger och hårt drabbats av Hyresgästföreningens ledning.

 

Tingsrätten har nu ansett att de inte kan behandla tvisten. Kanske för att de anser att problemen kan lösas av medlemmarna och inte av tingsrätten.

 

Problemen inom Hyresgästföreningen har väl belysts i tingsrätten, men kvarstår.

 

Hyresgästerna behöver företrädas av en organisation som tar sitt ansvar och arbetar efter demokratiska principer.

 

Det behövs ett stort arbete för att nå fram till detta.

 

Stockholm den 3 januari 2018"

 

Ordförandena för Hyresgästföreningarna på Bromma-Ekerö, Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm, Östermalm

 

Kicki Almlöv, Beatrice Eriksson, Anders Friberg, Paavo Bergman, Mats Clauson2017-11-20


Mycket intressant konsekvensanalys av Malmömodellen som är en stor inspirationskälla till Stockholmshyra finns här. Man kommer fram till att hyresuttaget per lägenhet ökar kraftigt som en ren effekt av systimatisering enligt Malmömodellen. 


2017-11-15

 

Det senaste om det sista, Nytt nummer av hyrespressen finns här 


2017-10-01 

Tala om din bostad 

Kom och lyssna, diskutera hyresförhandlingar, Stockholmshyra och, upprustning 

 

Bor du hos en privatvärd kan du också tala med din förhandlare från Hyresgästföreningen och med handläggare, jurister och verksamhetsutvecklare
som finns i salen bredvid.

 

Måndag 9 oktober 2017, kl 18-20 ,                                    ABF-huseti Z-salen. Sveavägen 41

 

Kungsholmen, hgfkungsholmen.se
Norrmalm, sthlmshyresgast.se/norrmalm
Södermalm, sodermalmsforeningen.se
Östermalm, hgfostermalm.se

 

 

2017-09-01

 

Under Almedalsveckan den 5/7 höll förbundsstyrelsen ett möte där de beslutade att utesluta vår valda ordförande Ragnar von Malmborg tillsammans med fyra andra medlemmar ur hyresgästföreningen. Man kan anta att tidpunkten för beslutet att utesluta några av organisationens mest  respekterade gräsrötter var vald för att detta skulle tystas ner och försvinna in i den svenska semesterdimman.


Vi i Södemalmstyrelsen valda representanter för 12500 medlemmar har antagit följande uttalande på styrelsemötet den 30 augusti:  


"Uttalande från Södermalmsföreningen

 

Södermalmsföreningens styrelse och andra aktiva medlemmar i föreningen motsätter sig på det bestämdaste Förbundsstyrelsens beslut att ur HGF utesluta föreningens ordförande Ragnar von Malmborg tillsammans med flera andra förtroendevalda medlemmar.

 

Vi betraktar beslutet som djupt odemokratiskt och metoden, att utesluta för förbundsledningen obekväma röster, som skadlig för Hyresgästföreningen – och därmed i förlängningen alla Sveriges hyresgäster. Vi förväntar oss att Förbundsstyrelsen upphäver det oriktiga och för HGF skadliga beslutet.

 

Vi kräver också att beslutet omedelbart granskas av revisorerna och regionens

etik- och moralkommitté.

 

Vidare måste förbundsledningen och dess anställda upphöra med svepande och obekräftade anklagelser mot såväl namngivna förtroendevalda som andra aktiva medlemmar.

 

Hyresgäströrelsen står inför stora utmaningar. Behovet av en väl fungerande organisation med kompetenta och hängivna förtroendevalda är stort. Att systematiskt ge sig på de mest dugliga och erfarna medlemmarna vittnar inte om någon djupare respekt för svensk folkrörelsetradition, demokratiska värderingar eller ambition att tillvarata medlemmarnas intresse.

 

Stockholm, 30/8-17

 

Styrelsen"


Länk till pdf med uttalande


Alla röster är lika viktiga i en demokratisk organisation som vår. Hör gärna av er till vår förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren och uttryck din åsikt.

 

marie.linder@hyresgastforeningen.se,

 

jonas.nygren@hyresgastforeningen.se


 

2017-07-01

 

Nya hyrespressen finns som pdf klicka på länken i vänsterkolumn.

 

 

2017-06-21


Förbundsstyrelsen kom vid ett möte igår fram till att de inte kunde fatta beslut om att lägga ner ärendet om uteslutningar. De behöver utreda saken grundligare. Vi står fortfarande inför risken att förlora Södermalms demokratiskt tillsatta ordförande. Det arbetsklimat som skapas av brist på information och ständiga hot om uteslutningar är inte bra. Vi förtroendevalda i styrelsen vill ha långsiktighet så att vi kan koncentrera oss på arbetet för hyresgästernas bästa.

 

 

2017-06-17

 

Information om att även den nyvalda ordföranden för Södermalmsstyrelsen hotas av uteslutning

Minst fyra aktiva medlemmar i Hyresgästföreningen hotas nu av uteslutning. Tre är ordförande eller vice ordförande för sina föreningar. Den fjärde är redaktör för vår  medlemstidning Hyrespressen och angrips t.o.m. för sina artiklar.I höstas begärde återigen Hyresgästföreningens styrelse för Region Stockholm och föreningarna i regionen att få regionchef Annika Billström ersatt. Det fanns många skäl till detta.


Istället för att ta tag i problemet satte Hyresgästernas Riksförbund i form av förbundsordförande Marie Linder, förbundschef Jonas Nygren och regionchef Annika Billström igång en "genomlysning"  för att istället skylla Hyresgästföreningens problem i Stockholm på de förtroendevalda i regionen!


Detta arbete har hittills resulterat i att Södemalmsföreningens styrelseordförande 2016 blev utesluten. Nu hotas även 2017 års ordförande av uteslutning -allt enligt devisen att alla kritiska röster skall tystas.


På tisdag  20/6 har förbundstyrelsen ett möte där de fyras öde avgörs. Alla röster är lika viktiga i en demokratisk organisation som vår.  Hör gärna av er till vår förbundsordförande Marie Linder och förbundschef Jonas Nygren och uttryck din åsikt.


marie.linder@hyresgastforeningen.se,

jonas.nygren@hyresgastforeningen.seInfomation från de uteslutningshotade

 

 

 

2017-06-15 

 

Nya förhandlingsrutiner för Region Stockholm.

Efter beslut av Regionstyrelsen har en grupp tillsats för att ta fram nya förhandlingsrutiner för Region Stockholm.

Målsättningen är att fullmäktigen ska besluta om de nya förhandlingsrutinerna på årsmötet våren 2018. 


Har du något som du vill framföra redan nu går det bra göra det till: forhandlingsrutinerstockholm@hyresgastforeningen.se


För att vi ska kunna beakta era synpunkter i  arbetet ser vi gärna att ni skickar senast den 10 augusti. 


Medlemmar! mejla gärna in era åsikter om detta -viktigt att det blir en demokratisk process där alla medlemmar gör sin röst hörd speciellt när detta berör rutinerna för förhandlingarna om den s.k. stockholmshyran. 

 

2017-06-15


Styrelseprotokoll april 2017


2017 års nya styrelse för Södermalms hyresgästförening

Ordförande för två år: Ragnar von Malmborg. Ledamöter för två år: Anders Loosme, Ralph Kron, Jon Sinclair och Eva Rutensköld. Ledamöter för ett år: Henry Nilsson, Leif Korkkinen, Eva Fee, Claes Sjöberg, Helena Tivenius, Ingbritt Hellqvist, Lillemor Axelsson, Paavo Bergman och Jan Ejme. Ersättare: Arja Jauhiainen.

Årsmöte

Årsmötesprotokoll Årsmötet 2017 hölls den 29 mars 2017. Det resulterade i en nyvald styrelse och ett antal dokument. Den nyvalda styrelsen kommer att presenteras i ett senare skede, men till de viktiga dokument som kan publiceras genast hör verksamhetsberättelsen, Ros- och Rispriset samt de två uttalanden som årsmötet ställde sig bakom. Verksamhetsberättelsen för år 2016  Ros-priset tilldelades tidning ETC för att tidningen har förstått och försvarat hyresgästernas utsatta situation och verkat för starka långsiktiga åtgärder.  Rispriset tilldelades Stockholms stad för dess misslyckande med att skapa ett bostadsbyggande med bra bostäder för hushåll med måttliga inkomster.  Uttalanden
En väl fungerande och demokratisk Hyresgästförening  En stad för goda bostäder och goda boendemiljöer till skälig kostnad 

  


Skriv inte på!

När Du kontaktas av husägaren eller hans representant för att - med Din namnteckning - godkänna avsikten att påbörja ombyggnad av Din lägenhet, så skall Du inte skriva på någonting!Tala i stället med den lokala hyresgästföreningen om vilka samråd eller liknande som förbereds. Eller ring södermalmsföreningen (Ragnar von Malmborg, 070 - 39 29 520)! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna sida skapades den: 2011-10-29                                                               

 

Denna sida uppdaterades: 2019-01-11

 

 

 

 

 

 

   

 

 
stäng