xxxxxxxxxxxxxxx

Söder i siffror

 

Det går att i viss utsträckning beskriva Södermalm i statistiska siffror. Nedan följer några jämförbara tal mellan Södermalm och övriga " malmer" samt Södermalm i förhållande till innerstaden respektive hela staden (= inkl Västerort och Söderort).

Allt underlag är hämtat från Stockholms stads utrednings- och statistikkontor AB (USK) (uskab.se).

Folkmängd i hela innerstaden, 2010-12-31, på resp ”malm”, Inre och Hela staden. 

SoderStat1.jpg
 

Inre staden= Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm.

Hela staden = Inre staden + Västerort + Söderort.

 

  SoderStat2.jpg
 

Sammanställningen visar tydligt att den stora åldersgruppen 25 - 64 år dominerar även på Södermalm. Men andelen personer i åldersgruppen 20-64 år är i stort nästan dubbelt så många på Södermalm som på övriga "malmar"...

 

  SoderStat3.jpg
 

Folkmängden inom respektive "malm" och kön visar att Södermalm är den största "malmen". Av denna statistik framgår dessutom att antalet kvinnor är större i alla åldersgrupperna

 

Hur stor andel av befolkningen bodde i en "etta", en "tvåa" etc 2010-12-31 på resp "Malm" SoderStat4.jpg
 

Andelen som bodde i 1 rok + 2 rok var 2010-12-31 

Kungsholmen   71%

Södermalm      65%                           

Norrmalm        62%

Östermalm       57%

 

Andelen som bodde i 4 rok + 5 rok var 2010-12-31 

Östermalm       23%

Norrmalm        17%

Södermalm      14%

Kungsholmen   12%

 

Hur stor andel, dvs % av befolkningen, bodde hos Allmännyttan,

Övriga hyresrätter och

Bostadsrättsföreningar  på resp ”malm”,

Inre staden och

Hela staden, 2010-12-31.

SoderStat5B.jpg
 

Allmännyttan= Kommunala bostadsbolag.      

Övriga hyresrätter= enskilda personer, bolag, stiftelser mfl.

Inre staden= Kungsholmen, Norrmalm, Östermalm och Södermalm

Hela staden= Inre staden+ Västerort+Söderort

   
   
 

 

 

Denna sida skapades den: 2011-10-29

Denna sida uppdaterades: 2012-03-24

 

 
stäng