ggffddsseerrttyyjjkkllmmnn

Kort beskrivning av Hyresgäströrelsens organisation

 

Lokala organisationer i bostadsområden

Hyresgästföreningar på stadsdelsnivå

Regioner, som samordnar de stadsdelsvisa hyresgästföreningarna

Landet är uppdelat i tio regioner

Riksförbundet , som samlar alla landets regioner

 

På alla fyra nivåer är det förtroendevalda medlemmar som fattar de övergripande besluten om hur verksamheten ska skötas.

 

525 000 hushåll är medlemmar i Hyresgästföreningen.

 

10 000 medlemmar är förtroendevalda till olika uppdrag inom organisationen. Det finns 1 425 lokala hyresgästföreningar (LH) i landets bostadsområden.

 

 

Beskrivningen hämtad från regionala HGF:s hemsida.

 

 

 

 

 

 

Denna sida skapades den: 2011-11-21

 

   
   
   
   
   

 

 

 

 

 

 

 
stäng