xxxxxxxxxxxxxxxxx

Motioner och remisser

 

Motioner

 
 

Remisser

 
     
  2017  
     
  20170227 Remissvar_Ugglan_Storre_2_dnr_2015-18715.doc
  20170103 Nu_maste_tunnelbaneplaneringen_justeras_till.pdf
     
  2016  
  20160617 Bussterminal_remissvar_16_juni_2016_Slussen_2014-12434.doc
  20160617 Remissvar_16_juni_2016_Gurkan_1_vid_Vintertullstorget.doc
  20160829 Hornsbruksgatan_2009-15437_aug2016_.doc
  20160907 Remissvar_ang_bussterminalen_vid_Slussen_20160907.doc 
  20161013 Pahl_7_2010-15050.doc
  20161013 Tobaksmonopolet_3_2010-00977.doc
     
  2014  
  20140904 remiss20140904.doc (Tobaksmonopolet)
     
  2013  
  20131230 Detaljplan_for_Linjalen_och_Ogonmattet.doc
  20131230
  20131230
Detaljplan_for_Honsfodret.doc
  20131230 Detaljplan_Sodersjukhuset_10.doc
     
   

Remiss_2013-08-29.pdf

Den gröna promenadstaden, förslag till strategi för utveckling av Stockholms parker och natur. (2013-07-14).

     
 

2011

SvarRemiss1nov2011_Tobaksm4.pdf
Tobaksmonopolet 4 m.m. Dp 20073610054,  2011-09-19

df

2012

 

Överklagan ang bussterminal i Katarinaberget (2012-01-05)

Överklagan ang Slussen (2012-01-05)

   2013 Remissvar till förslag till detaljplan för Mårtensdal 6 i stadsdelen Södra Hammarbyhamnen (2013-03-11)
    Remissvar till förslag till detaljplan för Södermalm 9:10 m fl område kring Rosenlundsparken  (2013-04-11)
    Remissvar till förslag till detaljplan Pl.6762 för kv. Linjalen och Pl 6803 för kv. Ögonmåttet (2013-04-11)
    Remissvar på samråd angående Förstudie Tunnelbana till Nacka (2013-04-26)
     
 

 

 

Denna sida skapades: 2011-10-29

Denna sida uppdaterades: 2017-01-03

 

 
stäng